วิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น/ค่านายหน้า

September 30, 2020
บทความนี้ อ้างอิงจากต้นฉบับ DDproperty – วิธีคำนวณค่าคอมมิชชั่น ต้องรู้ก่อนคุยกับนายหน้า เพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเวลาหรือช่องทางสื่อสารเพียงพอจนขายอสังหาริมทรัพย์สำเร็จได้ด้วยตัวเอง นายหน้าจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยจัดการซื้อ ขาย หรือเช่าแทนเจ้าของบ้าน โดยแลกกับค่านายหน้าที่มีลักษณะเป็นแบบคอมมิชชั่น

กฎหมายเกี่ยวกับ การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เรื่อง “ตัวแทน นายหน้า”

September 29, 2020
สัญญานายหน้านายหน้า ( brokerage / courtier) เป็นสัญญาประเภทสัญญามีชื่อ ซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งตกลงจะให้ค่าบำเหน็จ (commission) แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า “นายหน้า” (broker)

ทำความเข้าใจกับประเภทของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

September 29, 2020
บทความนี้อิงจากต้นฉบับ DDproperty – รู้จักตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันการซื้อขายอสังหาฯ ไม่ได้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงสองฝ่ายคือผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังมีบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายให้มาบรรจบกันที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย บุคคลนั้นคือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้า ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยกันดี แต่อาจไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วตัวแทนอสังหาฯ ทำงานอย่างไร และแบ่งเป็นกี่ประเภท

ข้อดีของการใช้บริการนายหน้าฯ มืออาชีพ

September 29, 2020
บทความนี้คัดลอกมาจากต้นฉบับที่ DDproperty.com – นายหน้าขายบ้านมีข้อดีอย่างไร การขายบ้านใช่ว่าง่ายหากไม่มีความรู้และประสบการณ์ เพราะเกี่ยวข้องกับเรื่องทางเทคนิค กฎหมาย การเงิน และขั้นตอนทางราชการที่อาจเกิดปัญหาใหญ่ได้เมื่อผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านมือสองที่มีเรื่องสภาพบ้าน การขอสินเชื่อ

Compare Properties

Compare (0)