คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับ พอใจ แอสเซส

 • พอใจ แอสเซท คืออะไร

พอใจ แอสเซท ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการซื้อ/ขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ ดำเนินงานโดยบุคลากรที่ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (สมาชิกวิสามัญ เลขที่ 6303-001473) ได้รับการรับรองและผ่านหลักสูตรจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 54) พร้อมประสบการด้านการตลาด ในการปั้นแบรนด์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ออนไลน์ ทั้งในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียตนาม และฟิลิปปินส์ รวมแล้วมากกว่า 10 ปี เช่น DDproperty.com, PropertyGuru.com.sg, PropertyGuru.com.my, Rumah.com, RumahDijual.com, DotProperty.co.th, Thailand-Property.com

 • การบริการ และค่าบริการ

ท่านสามารถอ่านรายละเอียดการให้บริการ รวมถึงค่าบริการได้จากลิงค์ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากช่องทางที่สะดวก
https://www.porjaiassets.com/บริการ/

*อัตราค่าบริการเป็นไปตามกฎระเบียบ และแบบปฏิบัติที่ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย ที่ได้รับรองโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.)

 • พอใจ แอสเซท มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร?

เริ่มจากการรับข้อมูล จากเจ้าของทรัพย์ เพื่อรับทราบถึงสถานะของทรัพย์ ข้อดีข้อเสีย กรรมสิทธิ์ครอบครอง และทำการวิเคราะห์และประเมินราคาทรัพย์ แนะนำการปรับปรุงทรัพย์ การเตรียมความพร้อมด้านเอกสารสิทธิ์ คำชีแจงเรื่องรายละเอียดค่าบริการ ค่าะรรมเนียม ค่าอากรหรือภาษี ที่ต้องชำระ ณ วันที่ทำการโอนสิทธิ์ 

การให้คำอธิบายเรื่องกิจกรรมทางการตลาด ขอบเขต ช่องทาง และระยะเวลาสำหรับการดำเนินงานทางด้านการตลาด การตรวจสอบสถานะผู้ซื้อเบื้องต้น ช่วยประเมินความเป็นไปได้ในการซื้อขาย หรือปล่อยเช่า การติดต่อนัดหมายพาผู้สนใจเข้าชมทรัพย์ การช่วยเจรจาต่อรอง การให้คำแนะนำกับทางผู้สนใจ หากต้องการใช้บริการสินเชื่อ การช่วยเตรียมความพร้อมด้านเอกสารสัญญา รวมถึงการช่วยรับมอบหมายเรื่องการดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

 • พอใจ แอสเซท ดี/แตกต่างอย่างไร?

นโยบายหลักของ พอใจ แอสเซท คือการสร้างความพึงพอใจ ให้กับผู้รับการบริการ ไม่ว่าจะเป็นฝั่งเจ้าของทรัพย์ หรือ ผู้ที่สนใจในทรัพย์ โดยยึดหลักความถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส จริงใจ ในการดำเนินงาน และการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างสมบูรณ์ที่สุด 
รวมถึงประสบการณ์ในด้านการทำการตลาด ที่จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน สร้างโอกาส และเพิ่มความเป็นไปได้ ในการซื้อขายทรัพย์ ช่วยลดระยะเวลาในการปล่อยขาย/ให้เช่า และประหยัดเวลาในการนัดหมายเข้าชมทรัพย์  

 • ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง หากต้องการรับบริการจาก พอใจ แอสเซท?

 • ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์โดยละเอียด สำเนาเอกสารสิทธิ์ (โฉนด, กรรมสิทธิ์ห้องชุด)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทำเบียนบ้าน
 • สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล* หนังสือให้ความยินยอม* (จากคู่สมรส หลีเเลี่ยงกรณีถูกหักล้าง เหตุจากการขายสินสมรส)

  *เอกสารอื่นๆเพิ่มเติม อาจทำการร้องขอภายหลัง

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้รับบริการ พอใจ แอสเซท มีอะไรบ้าง?

  การให้คำแนะนำพิเศษด้านการประเมินราคาทรัพย์ โอกาสและความน่าจะเป็นในการขาย/ปล่อยเช่า
  การสร้างแคมเปญโฆษณา แบบออนไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจ และสามารถซื้อทรัพย์ได้จริง และป้ายโฆษณา แบบเข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายในระยะทางรอบทรัพย์

 • (เจ้าของทรัพย์) กรณีที่ทรัพย์ยังอยู่ในสัญญากับบริษัท หรือที่ปรึกษาท่านอื่น สามารถขอรับบริการได้หรือไม่?

ตามกฎหมายแล้ว “ได้” อย่างมีนัยยะ คือ หากยังอยู่ในช่วงระยะเวลาของสัญญาฉบับหนึ่ง หากจะทำการเซ็นต์ซ้อนอีกฉบับหนึ่ง เท่ากับเกิดพันธะสัญญาทั้งสองฉบับที่มีผลทางกฏหมาย หากมีธุรกรรมการซื้อขายจริงภายใต้ระยะเวลาทั้งสองฉบับ เจ้าของทรัพย์ จะต้องชำระค่าบริการทั้งสองทาง โดยไม่พิจารณาว่าผู้ใดคือ ผู้ชี้ช่อง ให้เกิดการซื้อขาย

กรณีไม่เซ็นต์ Exclusive Contract กับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง แต่ฝั่งนั้นได้ทำการชี้ช่องให้เกิดการซื้อขายจริง ให้ชำระกับที่ปรึกษาฝั่งที่ชี้ช่องให้เกิดการขายได้จริง 

 • (เจ้าของทรัพย์) กรณีที่ไม่ต้องการเซ็นต์สัญญา สามารถรับบริการได้หรือไม่?

กรณีเจ้าของทรัพย์ไม่ต้องการทำสัญญาการช่วยขายทรัพย์กับใครเลย โดยปกติแล้ว ตัวแทนหรือที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ทั่วๆไป มักไม่สะดวกใจในการรับงาน เนื่องด้วยความไม่แน่นอน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ จากการลงทุนทางด้านกิจกรรมทางการตลาด

สำหรับ บจก. พอใจ แอสเซทส์ คอนซัลท์แทนท์ ดำเนินธุรกิจในนามนิติบุคคล จำเป็นต้องทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายทรัพย์และออกเอกสารในทุกธุรกรรม เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ในทุกๆรายละเอียด  

 • หากมีผู้สนใจซื้อหรือเช่าทรัพย์ ติดต่อมาโดยตรง จำเป็นต้องชำระค่าบริการหรือไม่?

กรณีอยู่ในสัญญาหรือมีผลต่อเนื่องมาจากในช่วงระยะเวลาสัญญา จำเป็นต้องชำระค่าบริการ (ค่าบำเหน็จ) ตามข้อตกลง ไม่สามารถปฎิเสธความเป็นได้ของผลที่ได้จากการชี้ช่องโดยกิจกรรมทางการตลาดของผู้ให้บริการ ในกรณีที่มีหลักฐานชัดเจนว่าเกิดการชี้ช่องขึ้นจริง
อ่านเพิ่มเติม >> ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 845-849 โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 • จะทราบได้อย่างไร ถึงกิจกรรมทางการตลาด และข้อมูลการดำเนินงานในการหา ผู้ซื้อ ผู้เช่า?

พอใจ แอสเซท จะทำการรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดให้ทราบ ตามช่องทางติดต่อ ระยะเวลา หรือช่วงเวลา ที่สะดวก เพื่อให้เจ้าของทรัพย์รับรู้ถึงความคืบหน้าของการดำเนินการ

 • สามารถยื่นขอยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับ พอใจ แอสเซท ได้หรือไม่?

หากได้รับการบริการที่ไม่ประทับใจ สร้างความไม่พอใจ ในขั้นตอนการทำงาน หรือรูปแบบในการดำเนินการ ท่านสามารถขอยกเลิกสัญญาที่ทำไว้กับทาง พอใจ แอสเซท ได้ตลอดระยะเวลาสัญญา

 • (ผู้ซื้อ) จะสามารถขอคำแนะนำเรื่องการเตรียมตัวขอสินเชื่อจากธนาคารได้หรือไม่?

พอใจ แอสเซท สามารถช่วยให้คำแนะนำ การเตรียมความพร้อมก่อนการยื่นสินเชื่อ การทำ pre-approve และให้คำปรึกษาและแนะนำบริการสินเชื่อที่น่าสนใจ ผ่านสถาบันการเงินหลักๆได้

 • เอกสารใดบ้าง ที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการโอนกรรมสิทธิ์?

โฉนดที่ดินฉบับจริง, บัตรประชาชน +สำเนา 1 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง), ทะเบียนบ้าน +สำเนา 1ชุด (เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง), หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ, หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดินหรือที่ดินพร้อมบ้าน (กรณีสมรส), สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (กรณีสมรส), สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (กรณีสมรส), สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส), สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีหย่า), สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

 • ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์

– ค่าธรรมเนียมการโอนจะอยู่ที่ 2% ของราคาขายหรือราคาประเมิน (เลือกใช้ราคาที่สูงกว่า)
– ภาษีธุรกิจเฉพาะอีก 3.3% ของราคาขายหรือราคาประเมิน โดยในกรณีที่ถือครองไว้เกินกว่า 5 ปี จะไม่เสียได้รับการยกเว้น ส่วนกรณีที่ถือครองไว้ไม่ถึง 5 ปี จะได้รับการยกเว้นต่อเมื่อมีการย้าย ทะเบียนบ้าน มาเป็นเจ้าบ้านตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป (หากชำระค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้แล้ว จะได้รับการยกเว้นค่าอากรสแตมป์)
– ค่าอากร 0.5% ของราคาขาย โดยราคาจะไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน
– ค่าภาษีเงินได้ (ค่าโอน) จะหัก ณ วันที่จ่าย คำนวณตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพาร ทางเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้แจ้งให้ทราบ สามารถคำนวณคร่าวๆได้จากเว็บไซต์ กรมสรรพากร >> โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์