ประวัติบริษัท

บริษัท พอใจ แอสเซทส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2563 โดยการนำของ นายไพโรจน์ จำปา ผู้ที่ทำงานอยู่ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ ทั้งสายงานด้านการตลาด, การตลาดออนไลน์ และการขายอสังหาริมทรัพย์โครงการใหม่และมือสองทั้งในประเทศไทย อาเซี่ยน และประเทศในภาคพื้นยุโรป มากกว่า 10ปี  

ชื่อบริษัท

บริษัท พอใจ แอสเซทส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ถูกตั้งขึ้น ด้วยความมุ่งหวังให้เป็นหน่วยธุรกิจที่ให้บริการเป็นตัวกลางในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ทุกฝ่าย “พอใจ” ทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยเริ่มต้นจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และวางเป้าหมายให้ขยายไปยังทรัพย์สินประเภทอื่นๆหรือธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (Assets) โดยมุ่งหวังให้หน้าที่ในการบริการช่วยเหลือผู้รับบริการเป็นแบบฉบับของ “ผู้ให้คำปรึกษาที่ดี” (Consultant)

พันธกิจและวิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะยกระดับการให้บริการ ตัวแทน-นายหน้า ขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีกว่า เราให้การยอมรับในทุกๆความคิดเห็นของผู้ใช้บริการและลูกค้า ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการเจรจาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้คำแนะนำเสริมเข้าไป เพื่อให้ผู้รับบริการและลูกค้าเข้าใจมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกท่านได้รับประสบการณ์ที่ดี และพึงพอใจต่อการใช้บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ

เพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง สร้างคุณค่าที่ยืนยาว และก่อประโยชน์ให้กับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า หรือผู้ใช้บริการทั่วไป เราพร้อมจะเป็นผู้ให้คำปรึกษาและตัวแทนการขายอสังหาฯที่ดี ทุกๆการดำเนินงานของเรา เน้นความ “พึงพอใจ” ขอทุกๆฝ่ายเพื่อให้การซื้อขายบ้าน-อสังหาฯ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตหรือความสำเร็จของการลงทุนอสังหาฯ

การรับรอง

  • บริษัท พอใจ แอสเซทส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้รับการรับรองจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (สมาชิกวิสามัญ เลขที่ 6303-001473)
  • ได้รับการรับรองและผ่านหลักสูตรจากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รุ่นที่ 54) หนังสือรับรองเลขที่ OSCN-0143A/RES-ASA-1-33240-A-63/000343

งานและความสำเร็จ

ปัจจุบัน เราดำเนินงานเป็นตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้บริการทั้งโครงการใหม่ บ้านมือสองที่ฝากขายโดยลูกค้าบุคคลทั่วไป และทรัพย์สินรอการขาย จากธนาคารกสิกรไทย ประเภททรัพย์พร้อมขาย โดยทำหน้าที่ตั้งแต่ ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาที่ดี ในการคิด วิเคราะห์ ตลาดแข่งขัน ราคาตลาด และมูลค่าทรัพย์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ก่อนจะเริ่มกระบวนการทางการตลาด ในการนำผู้สนใจซื้อ เข้าผ่านช่องทางโฆษณาที่หลากหลาย และให้คำแนะนำในการซื้อ/การขอสินเชื่อ/ความสามารถในการซื้อ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย รวมถึงช่วยจัดการด้านเอกสาร และการทำธุรกรรมในทุกๆขั้นตอน ในการโอนกรรมสิทธิ์เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีต่อการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์