ทำความเข้าใจกับประเภทของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

September 29, 2020
0 Comments
ประเภทของตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

บทความนี้อิงจากต้นฉบับ DDproperty – รู้จักตัวแทนอสังหาริมทรัพย์

ปัจจุบันการซื้อขายอสังหาฯ ไม่ได้มีบุคคลที่เกี่ยวข้องเพียงสองฝ่ายคือผู้ขายและผู้ซื้อเท่านั้น แต่ยังมีบุคคลซึ่งเป็นตัวกลางคอยเชื่อมโยงความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขายให้มาบรรจบกันที่ความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย บุคคลนั้นคือ ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ หรือนายหน้า ซึ่งเป็นชื่อเรียกที่เราคุ้นเคยกันดี แต่อาจไม่แน่ใจว่าแท้จริงแล้วตัวแทนอสังหาฯ ทำงานอย่างไร และแบ่งเป็นกี่ประเภท เรามาทำความรู้จักอาชีพตัวแทนอสังหาฯ ในประเทศไทยกัน

4 ประเภทของนายหน้าที่ประเทศไทย 

นายหน้าท้องถิ่น

นายหน้าประเภทนี้เกิดขึ้นเองจากการที่ผู้ซื้อบอกความต้องการซื้อผ่านคนรู้จัก ขณะเดียวกันผู้ขายก็บอกความต้องการขายไปยังคนรอบข้าง แล้วเกิดการบอกต่อ ๆ กันไป ยกตัวอย่าง เพื่อนบ้านของคุณมาบอกว่าต้องการขายบ้าน และเพื่อนร่วมงานของคุณเองก็ต้องการซื้อบ้านเช่นกัน คุณจึงนำความต้องการของทั้งสองฝ่ายมาบอกกัน ในที่สุดเพื่อนบ้านของคุณก็ขายบ้านให้เพื่อนร่วมงานของคุณ โดยมีคุณเป็นตัวกลางที่ประสานการติดต่อและได้รับส่วนแบ่งจากการขายบ้านนั้น เท่ากับว่าคุณเป็นนายหน้าท้องถิ่นไปโดยปริยาย นายหน้าท้องถิ่นจึงมีจำนวนมากที่สุดแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นอาชีพหลัก โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนที่กว้างขวางในแต่ละพื้นที่ เช่น เพื่อนบ้าน หัวหน้าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เป็นต้น 

นายหน้าตัวแทน

ที่เรียกว่านายหน้าตัวแทนเป็นเพราะนายหน้าประเภทนี้เป็นตัวแทนของผู้ซื้อหรือผู้ขายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดยตรง  โดยตัวแทนจะได้รับมอบหมายให้เป็นคนติดต่อกับอีกฝ่าย ถ้าเป็นตัวแทนของผู้ขายก็จะเป็นคนที่ติดต่อกับนายหน้าหรือผู้ซื้อ แล้วนายหน้าตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่งซึ่งกันเอาไว้จากส่วนแบ่งของนายหน้าอีกทีหนึ่ง โดยไม่ว่านายหน้าคนไหนจะขายได้ก็ต้องให้ส่วนแบ่งแก่นายหน้าตัวแทน แต่ถ้าเป็นตัวแทนของผู้ซื้อก็จะเป็นตัวแทนที่ติดต่อกับผู้ขายหรือนายหน้าก็จะได้ส่วนแบ่งจากนายหน้าหรือผู้ขายเช่นกัน นายหน้าประเภทนี้เกิดขึ้นเพียงเพราะเป็นคนที่เข้ามาคั่นกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

นายหน้าโครงการ

นายหน้าประเภทนี้จัดเป็นนายหน้าวิชาชีพซึ่งทำงานภายใต้องค์กรที่เป็นบริษัทหรือนิติบุคคล ทำงานเป็นทีม มีการบริหารงานผ่านฝ่ายต่างๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายสินเชื่อ ฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น นายหน้าโครงการจะเข้ามาประจำโครงการจัดสรรต่าง ๆ โดยรับผิดชอบการขายโครงการให้เจ้าของโครงการ ส่วนใหญ่นายหน้าโครงการมักจะเป็นบริษัทซึ่งแยกตัวออกมาจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขายเพียงอย่างเดียวให้กับโครงการต่าง ๆ ของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ นายหน้าประเภทนี้เรารู้จักกันดี คือ พนักงานขายประจำโครงการต่าง ๆ 

นายหน้าโบรคเกอร์และนายหน้าสมทบ

นายหน้าโบรคเกอร์เป็นนายหน้าที่จัดตั้งบริษัทหรือจดทะเบียนนิติบุคคลขึ้นมาเพื่อดำเนินกิจการด้านการเป็นตัวแทนอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ โดยนายหน้าโบรกเกอร์จะไม่ได้ทำหน้าที่ออกไปติดต่อกับผู้ซื้อหรือผู้ขายด้วยตนเองแต่มีหน้าที่บริหารโดยส่งพนักงานขายในสังกัดของตนออกไปพบลูกค้า ซึ่งพนักงานขายในสังกัดนี้เรียกว่านายหน้าสมทบ นายหน้าโบรคเกอร์มีทั้งที่มาจากนายหน้าอิสระหรือการซื้อแฟรนไชส์ธุรกิจนายหน้าจากบริษัทโบรคเกอร์ต่างประเทศเข้ามาเปิดในไทย ทำให้มีประสบการณ์ และมาตรฐานการทำงานในลักษณะความเป็นวิชาชีพ ซึ่งนายหน้าโบรคเกอร์จะถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมแก่นายหน้าสมทบ นอกจากนี้ยังมีการบริการที่ครบวงจรมากกว่านายหน้าตัวแทนและนายหน้าท้องถิ่น ตัวอย่างบริษัทโบรคเกอร์และนายหน้าสมทบสามารถดูได้จากรายชื่อตัวแทนในเว็บไซต์ต่างๆในหมวดรายชื่อบริษัทนายหน้าฯ/ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะมีรายชื่อบริษัทหรือโลโก้ปรากฏอยู่ด้วย ทั้งนายหน้าโบรคเกอร์และนายหน้าสมทบจัดเป็นนายหน้าวิชาชีพ

อนึ่ง สำหรับ พอใจ แอสเซท ปัจจุบันจัดอยู่ในกลุ่ม นายหน้าตัวแทนและนายหน้าโบรคเกอร์ โดยได้รับการยอมรับการผ่านหลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ จากโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย และผ่านหลักสูตรนายหน้าอสังหาฯ จากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยถือบัตรสมาชิกประเภทวิสามัญ หมายเลข 6303-001473

พอใจ แอสเซท

พอใจ แอสเซท เราคือที่ปรึกษาการซื้อขาย ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์-ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ ที่ดิน ที่มุ่งให้บริการบนพื้นฐานของความพึงพอใจของลูกค้า

Leave a Comment